Home

Velkommen til

- Driften skal udvikles. Udviklingen skal i drift.

Hvad laver Ad Hoc?

Ad Hoc kommer fra latin og betyder "Til dette formål".

Ad Hoc arbejder altid med formål, styret af en målsætning, og i en særlig ønsket retning.

Vores fornemste opgave er at blive undværlige - så hurtigt som muligt.

Ad Hoc superviserer og rådgiver på individ, gruppe og organisation. Kendetegnet er at problemstillingen er særlig, og at ydelsen ikke tænkes som vedvarende, men istedet som midlertidig.

Ad Hoc undersøger hvad der er brug for, analyserer mulighederne, vender tingene lidt på hovedet, og ændrer dem. Kendetegnet er at der er brug for markant at forandre nogle ting, og skabe en ny vej frem.

Ad Hoc kan inspirere organisationen med forumteater, historiefortælling eller arbejde med film. Kendetegnet er at der er behov for nye perspektiver og det 'at løfte låget' på medarbejderne.

Hvor har Ad Hoc tidligere skabt resultater?

UDVALGTE PROJEKTER OG JOBS:

KONSTRUKTION  AF ORGANISATORISK FUNDAMENT

På en institution flød den behandlingsmæssige dokumentation.

Ad Hoc startede fra en ende af, og fik - sammen med ledelsen og medarbejderne - styr på vilkår, procedurer og retninslinjer.

En virksomhed kunne ikke få deres medarbejdere til at 'leve' værdigrundlaget.

Ad Hoc faciliterede filmoptagelser, som involverede hele virksomheden - og som skabte ejerskab.

I en arbejdsgruppe på 8 medarbejdere, var konfliktniveauet steget voldsomt, primært mellem 4 af medarbejderne.

Ad Hoc udarbejdede en dialogproces, som - sammen med medarbejderne - opløste konflikten.

Et arbejdsteam havde svært ved at få løst deres opgaver og arbejde i samme retning.

Ad Hoc samlede teamet, og fik - sammen med teamet og ledelsen - afdækket og formuleret teamets overordnede formål og fælles opgaver.

En grundskole var i flere år blevet ledelsesmæssigt forsømt, med faldende elevtal til følge.

Ad Hoc ændrede den organisatoriske struktur væsentligt, og fik - sammen med hele skolen - revitaliseret den retningsangivende skoleprofil.

En HR afdeling i en virksomhed var lissom stivnet og blevet fastlåst i nogle organisatoriske dilemmaer.

Ad Hoc arbejdede kreativt med afdelingen - og fik medarbejdere og ledelse til at reflektere anderledes over hverdagen og dermed se nye muligheder.

KONTAKT:


 

 

Skydebanegade 16

DK-1709 København V

4226 8080

Copyright @ All Rights Reserved